Reiniging, Renovatie, Renewing!!

BG is in 2004 begonnen als gevelreinigingsbedrijf.

In 2006 hebben we ons verder gespecialiseerd in de bouw- en reinigingsector.

Gevelreiniging, uithakken, voegen, schilderen, dakrenovatie, serre-aanbouw, zinken dakgoten maken, stucadoren, containerreiniging, graffitiverwijdering, balkonrenovatie en ook het aanbrengen van pvc daken

behoort nu tot de vele werkzaamheden die Bijl Gevelspecialisme aan de klant aan kan bieden.

 

Kortom:  RRR

 

 

              U kunt bij verschillende bedrijven een offerte aanvragen.

Vergeet niet dat u voor de laagste prijs de hoogste kwaliteit en service verwacht.

De kwaliteit, de service en de prijs bepalen uiteindelijk uw tevredenheid!

TIP:Als u meerdere offertes aanvraagt bij verschillende reinigingsbedrijven, let dan op:

 

Wordt er met warm water en hoge druk gewerkt?

Wordt er rekening gehouden met de weersomstandigheden?

Wordt het impregneerprodukt er vloeiend opgezet in plaats van nevelen?

Worden de ramen afgeplakt en nadien gewassen?

Krijgt u 10 jaar garantie op het impregneerwerk?

 

 

Belangrijke werkafspraken die Bijl Gevelspecialisme hanteert:
Opdrachtgever = De klant
Opdrachtnemer: Bijl Gevelspecialisme (ofwel BG genoemd)
1. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de aanvraag van eventuele vergunningen die voor de werkzaamheden nodig zijn. Controleer dit altijd vooraf goed bij de gemeente. Deze moet de opdrachtgever zelf aanvragen en betalen bij de desbetreffende gemeente.
2. De opdrachtgever moet controleren of afzettingsmateriaal en waarschuwingsborden noodzakelijk zijn om voetgangers te waarschuwen of verkeershinder tegen te gaan (VEVON bijvoorbeeld). Deze kosten komen totaal voor rekening van de opdrachtgever.
3. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de woning geheel vrij toegankelijk is om de desbetreffende werkzaamheden uit te kunnen voeren.
4. Bijl Gevelspecialisme kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan voorwerpen en attributen (zoals lampen, een bel of kraantjes etc.) die aan de gevel zitten gemonteerd of uitsteken en het werk mogelijk bemoeilijken.
5. De opdrachtgever zal bij buren melding maken dat er werkzaamheden verricht gaan worden. In verband met geluidsoverlast, stof, water of hinderlijke werkzaamheden waarvan buren graag bij voorbaat op de hoogte worden gesteld.
6. Bijl Gevelspecialisme kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan planten of begroeiingen waar de ladder en/of steiger komt te staan of de slang uitgerold ligt of waar het personeel moet lopen om het werk uit te voeren.
7. Bijl Gevelspecialisme kan niet aansprakelijk worden gesteld voor “onwerkbare dagen”, door bijvoorbeeld slechte weersomstandigheden of andere zaken die mogelijk het werk bemoeilijken of ophouden (ziek personeel of stukken aan de apparatuur).De planning kan hierdoor uitlopen of zal worden bijgesteld, in overleg met de opdrachtgever.
8. Indien u akkoord gaat met deze offerte, kan er na afloop (nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd) geen aanspraak worden gemaakt op hogere verbouwingseisen en/of andere reinigings- of verbouwingswerkzaamheden die vooraf niet waren afgesproken. De opdrachtgever accepteert de opdracht zoals deze in de offerte is omschreven.
9. Mocht de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de werkzaamheden met extra werkopdrachten komen of andere reinigings- of verbouwingstechnieken wensen dan wordt dit werk apart berekend en als meerwerk gezien. De kosten hiervoor worden doorberekend naar de opdrachtgever.
10. Bij monumentale panden moet de opdrachtgever hiervan zelf melding maken bij monumentenzorg. Eventuele kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
11. Bijl Gevelspecialisme hanteert een vaste betalingstermijn van acht dagen (na verzenden factuur) in plaats van veertien dagen. Dit om de leveranciers tijdig te kunnen betalen en er geen onwerkbare situaties ontstaan. De opdrachtgever/hoofdaannemer zal na acht dagen een betalingsherinnering ontvangen indien de betaling nog niet is overgemaakt. De wettelijke rente zal in rekening gebracht worden als de betaling uitblijft. Hierover ontvangt de opdrachtgever tijdig bericht.
12. Bijl Gevelspecialisme kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het loslaten of beschadigingen aan het reeds bestaand stuukwerk van de gevels door het uitvoeren van reinigingswerkzaamheden. Dit risico blijft bestaan met reinigingswerk. Met lage druk loop je minder risico dan met hoge druk.
13. BG levert maximaal 5 jaar garantie op de hechting van de muurverf. Mits de muurverf natuurlijk niet wordt aangetast door schoonmaakmiddelen en/of reinigingsmethoden die niet bedoeld zijn voor deze muurverf.
14. BG levert maximaal 10 jaar garantie op impregneerwerk. Mits de geïmpregneerde gevel niet wordt aangetast door schoonmaakmiddelen en/of reinigingsmethoden die niet bedoeld zijn voor dit impregneermiddel.
15. BG kan geen garantie geven op verkleuring van de muurverf.
16. BG kan geen garantie geven op scheurherstelwerkzaamheden aan de gevel